Inicio
A súa lingua: gl
 

Política de privacidade

 • A efectos do disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, mediante esta política de privacidade a Deputación de Pontevedra informa aos usuarios da plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" (en diante, "portal web") achega da súa política de protección dos datos de carácter persoal dos usuarios do portal web recolleitos, para que estes determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar á Deputación de Pontevedra os datos persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter sobre os mesmos con ocasión do seu acceso e uso do portal web.

  É preciso que o usuario coñeza que para o rexistro na conta e servizo de newsletter, así como para a adquisición dos produtos ofrecidos a través do portal web solicitaránselle datos de carácter persoal. Nos casos e con respecto aos datos nos que así se indique expresamente ao usuario se non os facilita non poderá utilizar estes servizos.

  En cumprimento da normativa vixente, a Deputación de Pontevedra adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido en atención aos datos persoais tratados.

  En calquera caso, o usuario debe actuar coa máxima dilixencia nesta materia e a utilización de todas as ferramentas de seguridade que teña ao seu alcance, non responsabilizándose a Deputación de Pontevedra de sustracciones, modificacións ou perdas de datos ilícitas.

  Tratamento de datos de carácter persoal facilitados a través do portal web. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, a Deputación de Pontevedra, con CIF P3600000H e domicilio na Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra (Galicia), informa ao usuario que os datos que sexan facilitados a través do portal web para o seu rexistro na conta serán incorporados a un fichero titularidad da Deputación de Pontevedra cuxa finalidade é a de xestionar os servizos ofrecidos no portal web, a elaboración de informes estatísticos en relación cos servizos prestados por este e enviar información publicitaria e/ou promocional sobre os produtos e servizos ofrecidos que poida resultar do seu interese, consentindo o usuario expresamente no envío de devandita información por calquera medio, incluídos os electrónicos, entre outros o correo electrónico.

  No caso de que únicamente desexe adquirir os produtos ou servizos ofrecidos accedendo como invitado a Deputación de Pontevedra informa ao usuario de que os datos que nos facilite serán tratados exclusivamente coa finalidade de xestionar a compra e envío dos produtos e servizos adquiridos a través do portal web.

  En calquera caso, para a xestión e envío dos produtos ofrecidos no portal web será necesaria a cesión dos seus datos ás empresas adheridas coas que contrate, que estarán claramente identificadas no proceso de contratación e cuxa relación pode atopar no portal web en "empresas asociadas". A estes efectos o usuario outorga o seu consentimento para estas finalidades.

  Así mesmo, a Deputación de Pontevedra informa que en caso de non producirse o pago nos términos previstos para iso nas Condicións de Contratación e cumprirse os requisitos previstos no RLOPD, os datos relativos ao impago poderán ser comunicados a ficheros relativos ao cumprimento ou incumplimiento de obrigacións dinerarias.

 • Rexistro para o envío de Newsletters

  A Deputación de Pontevedra informa ao usuario que os datos facilitados no apartado "Newsletter" do portal web serán utilizados únicamente coa finalidade de manterlle informado mediante o envío de información publicitaria e/ou promocional sobre os produtos e servizos a través do portal web a través de calquera medio, incluído o correo electrónico ou medio equivalente.

  Polo tanto, o feito de aceptar a política de privacidade equivale á súa autorización expresa para o envío de publicidade a través de devandito medio.

  O consentimento outorgado polo usuario para recibir comunicacións comerciais por calquera dos medios descritos poderá ser revogado mediante notificación dirixida á dirección de correo electrónico info@ponteacomprar.com ou ben mediante un correo ordinario, dirixido á Deputación de Pontevedra, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra (Galicia).

 • Garantías

  A Deputación de Pontevedra infórmalle do carácter obrigatorio da recolleita dos datos solicitados nos campos que se indique mediante un asterisco. É posible que non cubrir algúns campos marcados con asterisco poida impedir á Deputación de Pontevedra prestar todos aqueles servizos vinculados a tales datos, liberándolle de toda responsabilidade pola non prestación ou prestación incompleta destes servizos.

  O usuario responsabilízase da veracidade e exactitude dos datos persoais comunicados, reservándose a Deputación o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilite datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

  No suposto de producirse algunha modificación nos seus datos o usuario comprométese a comunicalo á Deputación de Pontevedra co fin de mantelos actualizados. Neste sentido, o usuario comprométese a manter os datos facilitados á Deputación de Pontevedra postos ao día.

  No caso de que nos facilite datos de terceiros vostede garante solicitar o consentimento expreso destes para a comunicación dos seus datos á Deputación de Pontevedra coas finalidades de tratamento indicadas na presente política de privacidade.

  En calquera caso, o usuario poderá facer efectivo o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante un email dirixido a info@ponteacomprar.com ou mediante petición escrita dirixida á Deputación de Pontevedra con domicilio na Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra (Galicia) incluíndo na comunicación a referencia "Protección de datos de carácter persoal". De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, dita solicitude deberá conter os seguintes datos do afectado: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou calquera outro documento, válido en dereito, que acredite a súa identidade e petición en que se concreta a solicitude.

  No caso de que o usuario sexa menor de 14 anos os seus datos persoais deben ser facilitados con autorización do seu representante legal.

 • Envío de pedidos a terceiros distintos do usuario

  A Deputación de Pontevedra permite aos usuarios enviar os produtos adquiridos a través do portal web a terceiras persoas, facilitando a súa dirección de envío. Para ese efecto, o usuario que execute dita opción manifesta obter o consentimento necesario para a cesión dos datos persoais da persoa á que lle serán remitidos os produtos adquiridos, habéndolle informado da mesma nos términos recolleitos no artigo 5.4. LOPD.

  Igualmente, o usuario que execute a mencionada opción será o único e exclusivo responsable en calquera circunstancia e/ou sanción que puidese derivarse con ocasión ou como consecuencia da ausencia do consentimento do terceiro para tratar os seus datos de carácter persoal e/ou das eventuales irregularidades na obtención de tal consentimento, debendo manter indemne á Deputación de Pontevedra e ás empresas adheridas fronte a calquera dano ou prexuízo polo incumplimiento de devandita obrigación, incluída unha eventual sanción da Axencia Española de Protección de Datos.

 • Cookies

  A Deputación de Pontevedra pode utilizar cookies cando un usuario navegue polos sitios e páxinas do portal web. As cookies son ficheros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do usuario no portal web.

  As cookies utilizadas pola Deputación de Pontevedra ou o terceiro que actúe no seu nome asócianse únicamente cun usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

  Cando o usuario permita a súa recepción poderá coñecer o servidor que utiliza as cookies, para o que deberá consultar as instrucións de uso do seu navegador.

  Grazas ás cookies resulta posible que o servidor da Deputación de Pontevedra, ou do terceiro que actúe no seu nome, recoñeza o navegador do ordenador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos usuarios rexistrados previamente, acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico e controlar o progreso e o número de entradas.

  O usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o portal web, non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas pola Deputación de Pontevedra, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira rexistro previo ou login.

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias e hábitos de navegación. Máis información "aquí".
x