Inicio
A súa lingua: gl
 

Proceso de Pago

 • As formas de pago dispoñibles actualmente na plataforma "Ponteacomprar" son:

  • Tarxeta de crédito
 • Tarxeta de crédito

  O pago pódese realizar coas seguintes tarxetas de crédito:

  • - Visa
  • - MasterCard

  "Ponteacomprar" conta cun protocolo de seguridade de pasarela de pago único. Os datos introducidos na plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" ao realizar os pedidos quedarán protexidos co sistema de alta seguridade que se aplica desde o momento de introducilos.

  En primeiro lugar deberá efectuarse a identificación do usuario e introducir os datos necesarios para realizar o pago. En caso de ser con tarxeta de crédito/débito haberá que introducir os campos solicitados. O usuario só deberá introducir unha única vez o número da súa tarxeta de crédito para poder realizar pagos aos diferentes proveedores. Unha vez finalizado o pedido ABANCA comunica a "Ponteacomprar" que a compra estaa realizando o titular da tarxeta, de forma que este poida completar o proceso. Si a identificación non foi satisfactoria ABANCA comunicarao a "Ponteacomprar" para que proceda en consecuencia.

  O servizo do pago telemático está fóra do control de "Ponteacomprar", sendo responsabilidade de ABANCA calquera incidencia que poida xurdir coa mesma, debendo contactar con devandita entidade financeira se se atopase ante esta situación.

  Se a súa tarxeta é rexeitada por algunha das seguintes razóns:

  • - Caducou. Comprobe que a súa tarxeta non exceda a data de validez.
  • - Alcanzou o límite da tarxeta para efectuar compras. Consúlteo co seu banco.
  • - Algún dos datos introducido é incorrecto revise que reencheu todos os campos necesarios coa información correcta .
  • - Ao realizar o pago a través da pasarela de pago seguro o sistema verificará automáticamente que a tarxeta esta activada para Comercio Electrónico Seguro.
 • Factura

  Cada vez que realice un pedido a plataforma "Ponteacomprar" enviaralle á súa conta de correo electrónico a información detallada do mesmo. Ademais desta información cada empresa á que lle comprou un produto achegará a correspondente factura ao envío, é dicir, si vostede compra produtos a diferentes empresas cada unha delas achegará unha factura propia relativa aos seus produtos e conxuntamente co seu pedido recibirá as diferentes facturas, unha por empresa.

Proceso de envío

 • Envío de produtos

  Os produtos adquiridos na plataforma "Ponteacomprar" poderanse enviar a destinos nacionais e internacionais. No caso dos envíos nacionais poderá recibir o seu pedido en menos de 24 horas hábiles desde o momento que se realiza a compra e apróbase o pago ata a entrega no domicilio.

  O noso portal ofrece ao comprador a vantaxe de comprar produtos de diversas empresas en distintas ubicaciones e poder recibir no seu domicilio o pedido no menor tempo posible.

  Diferéncianse envíos de pedidos secos, que inclúen calquera produto que non necesite un transporte cunhas condicións de conservación específica, e frío positivo, produtos frescos ou que requiren transportarse entre os 2 e 8 grados sen romper a cadea de frío.

  Os portes de cada pedido están calculados en base ao peso do mesmo e a distancia do envío (segundo tarifas de SEUR).

 • Servizos

  Os servizos ofrecidos en "Ponteacomprar" non xeran custos de envío asociados por características propias xa que non se realizará un envío "físico" dos mesmos.

  Para adquirir este tipo de servizos o comprador deberá seleccionar o servizo que desexe e executar o proceso de compra definido. Cando a tramitación do pedido do servizo sexa satisfactoria o comprador recibirá un correo electrónico co detalle do servizo e un número identificativo do pedido. Posteriormente, cando queira gozar do servizo, o usuario deberá contactar coa empresa e identificar o servizo a reservar, fornecendo os datos identificativos do servizo e os datos persoais da persoa que o gozará, concretando o día que desexa facer efectivo devandito servizo.

 • Pedido agasallo

  Poderán realizarse pedidos agasallo cuxo nome e dirección haberá que especificar, indicando a donde deséxase mandar o pedido agasallo, diferenciando entre a dirección de envío e a de facturación.

Proceso de devolucións

 • No proceso de devolución dos produtos ou servizos de "Ponteacomprar" deben terse en conta os seguintes puntos:.

 • Prazo de devolución

  Cumprindo coa normativa vixente, se non queda satisfeito co seu pedido ten dereito a devolver calquera artigo comprado en "Ponteacomprar" nun prazo de quince (15) días hábiles desde a data de recepción.

  Se o cliente desexa devolver o produto pasados os 15 días logo da recepción do mesmo o Servizo de Atención ao Cliente de "Ponteacomprar" realizará as xestións necesarias para tramitar a devolución.

  No caso de que o motivo da devolución sexa a insatisfacción se reembolsará únicamente o importe do produto exceptuando os custos incurridos pola súa devolución, dos cales farase cargo o cliente.

 • Embalaxe

  Se a devolución é aceptada o produto deberá estar en perfectas condicións, conservando a súa embalaxe orixinal. En caso de conter inicialmente manuais, accesorios ou agasallos promocionais tamén deberán ser incluídos na devolución. Tras comprobar o estado da mercancía procederase ao reintegro do seu importe conforme á mesma modalidade de pago realizada no seu momento. Para realizar a devolución deberase presentar a factura/devolución remitida xunto ao pedido.

 • Recollida a domicilio

  Tras verificar todos os datos enviarase un transportista a recoller a devolución nun periodo de 24 horas, sempre que sexa posible; para concretar a data de recollida a empresa de transporte porase en contacto co cliente.

  En caso de devolución os gastos de envío non se reembolsarán e o cliente deberá facerse cargo dos de recollida (equivalen ao importe do envío que corresponda ao tipo de produto adquirido e ao destino enviado).

 • Produtos defectuosos

  Se o motivo da devolución é que o produto a devolver é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido o vendedor deberá responsabilizarse de facer o cambio do produto erróneo polo solicitado no pedido sen ningún gasto para o comprador. Se o comprador non acepta a sustitución do produto e solicita o reembolso do importe se lle descontarán os custos de envío.

  O vendedor garantirá por un prazo de dous anos todos os produtos vendidos na plataforma. Así mesmo, o consumidor e usuario deberá informar ao vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela.

  Se ao recibir o produto este chega en mal estado por causa do transporte o usuario (comprador) deberá comunicalo chamando ao Servizo de Atención ao Cliente nun periodo máximo de 24 horas tras recibir o produto, indicando no albarán do transportista os danos visibles no produto para realizar a reclamación. Logo deste prazo SEUR non se responsabilizará de ningunha reclamación por este motivo.

 • Cancelación ou produto non dispoñible

  A devolución do importe no caso de que o produto non estea dispoñible será responsabilidade do vendedor. O importe será o mesmo que o comprador abone, incluídos os gastos de envío, de acordo á forma de pago utilizada na compra.

 • Prazo de abono

  O vendedor comprométese a reembolsar a cantidade íntegra do importe do produto a devolver, sen retención de gastos, nun prazo máximo de 30 días desde a recepción da devolución, exceptuando os gastos de envío do produto. As cantidades recibidas serán abonadas polo vendedor, descontando o gasto de recollida estipulado na plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" nun prazo non superior a trinta días, unha vez verificado o estado da mercancía.

  O abono á tarxeta de crédito depende sempre de ABANCA.

  Tras aprobar a devolución recibirá un email de confirmación indicándolle que o importe abonarase na súa conta nuns días. Este abono realizarase á tarxeta de crédito desde a que se tramitou o pago do pedido.

 • Contacto para a devolución

  As devolucións dos pedidos deberán tramitarse a través do Servizo de Atención ao Cliente chamando ao teléfono 886 201 201 ou contactando vía email en info@ponteacomprar.com. Non obstante todo o exposto anteriormente, queda excluído o dereito de desistimiento e/ou resolución naqueles casos nos que, pola propia natureza dos bens obxecto da adquisición, sexa imposible levala a cabo, sen prexuízo da correspondente reclamación dos danos e prexuízos sufridos.

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias e hábitos de navegación. Máis información "aquí".
x