Inicio
A súa lingua: gl
 

Condicións Xerais

 • O usuario comprométese e garante facer uso da plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" conforme ás disposicións establecidas nas condicións xerais, o disposto na normativa aplicable, así como o relativo á moral e aos bos costumes.

  Mediante a aceptación das presentes disposicións o usuario comprométese a usar a presente plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" do xeito e na forma que nela mesma establécese; quedan obrigado a non utilizar a presente plataforma con fins ilícitos e/ou contrarios aos fins establecidos neste aviso legal, que puidesen ser lesivos de dereitos e/ou intereses de terceiros ou que de calquera forma poidan danar a presente web ou impedir o seu correcto funcionamento.

  De igual forma, o usuario absterase de obter os contidos facilitados na web por medios ilícitos, fraudulentos, roubo ou plaxio dos mesmos, de conformidade co establecido no Código Penal e na normativa de aplicación.

  A Deputación de Pontevedra resérvase o dereito a non conceder o acceso á plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" sen previo aviso a calquera usuario que contravenga o disposto nas presentes condicións xerais de contratación.

  Pola súa banda, o usuario comprométese a non facer un uso ilícito dos contidos da plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar", ou que poida supoñer un prexuízo á Deputación de Pontevedra. Xa que logo, o usuario absterase a título non limitativo, de modificar, copiar, distribuír, publicar, ceder e/ou a vender calquera información ou aparencia concernente a "Ponteacomprar" titularidade da Deputación de Pontevedra.

 • a) Cookies e contorna segura

  Utilízanse cookies propias e de terceiros para ofrecer unha mellor experiencia de navegación e unha atención personalizada grazas á información estatística que obtemos tras analizar hábitos de navegación. Se navega sen cambiar a configuración entenderemos que acepta o uso de cookies na plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar”.

 • b) Hipervínculos

  A Deputación de Pontevedra non é responsable das páxinas web enlazadas a esta polo que non se fai responsable dos seus contidos. Os riscos derivados da consulta de tales páxinas web corresponden exclusivamente aos usuarios, que deberán rexerse polos términos, condicións e avisos legais das mesmas, dos que igualmente a Deputación de Pontevedra non se fai responsable.

 • c) Propiedade Intelectual e Industrial

  A Deputación de Pontevedra é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial dos elementos que integran o deseño da web, como a marca, nome comercial ou signo distintivo da Deputación de Pontevedra. En particular e a título non limitativo, están protexidos polos dereitos de autor, os logos, combinacións de cores, a selección e a forma de presentación, o código fonte da páxina web, os menús, os botóns de navegación, o código HTML, os applets de Java, os textos, imaxes, gráficos, así como calquera outro contido da páxina web titularidade da Deputación de Pontevedra.

  O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e Industrial da plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar"; por iso o usuario absterase de copiar, reproducir, distribuír, poñer a disposición ou comunicación pública do contido da web, sen a autorización expresa e por escrito da Deputación de Pontevedra.

 • d) Limitación de responsabilidade

  O usuario exonera expresamente á Deputación de Pontevedra de toda responsabilidade por danos directos e indirectos derivados de eventuais erros na web, así como pola eventual interrupción, suspensión, retardo ou anomalía no acceso á mesma.

  A Deputación de Pontevedra comprometer a poñer o máximo coidado para preservar a web de calesquera virus, troianos e demais elementos que puidesen vulnerar ou danar o sistema informático do usuario ou de terceiros. En calquera caso, ou usuario exonera de toda responsabilidade á Deputación de Pontevedra polos danos directos ou indirectos causados pola eventual existencia de tales elementos daninos ou maliciosos.

  En caso de resolución dalgunha controversia os tribunais competentes serán os da cidade de Pontevedra.

 • Periodo de validez das presentes condicións

  O periodo de validez das presentes condicións será o tempo que permanezan publicadas na plataforma de comercio electrónico "Ponteacomprar" e aplicaranse aos servizos adquiridos no momento en que ditas condicións estivesen dispoñibles.

  En todo caso, a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de modificalas de forma unilateral, sen que iso poida afectar aos servizos contratados polos usuarios con carácter previo á modificación, salvo naqueles supostos nos que o usuario cambiase ou modificase o servizo contratado, nese caso resultarán de aplicación as condicións vixentes no momento do cambio e/ou modificación.

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias e hábitos de navegación. Máis información "aquí".
x